İletişim: +90-312-485 23 72 - +90-505-299 08 16info@zereda.com

Kozmetik Ürünlerde Güvenlik Değerlendirmesi Çalışması

Kozmetik Ürünler

Kozmetik Yönetmeliği 12. Maddeye göre ithal ya da üretilen her bir kozmetik ürün için Ürün Bilgi Dosyası adı verilen ürünle ilgili teknik bilgileri içeren bir dosya hazırlanmalıdır. Güvenlik Değerlendirmesi Çalışması bu dosyanın bir parçasıdır.

Güvenlik Değerlendirmesi Çalışması şu şekilde tanımlanır; Bir kozmetik ürün için; ürün bileşenlerinin toksikolojik karakteri, kimyasal yapısı ve maruz kalma seviyeleri, ürünün kullanımına sunulduğu hedef kitlenin veya ürünün uygulanacağı bölgenin belirgin maruz kalma özellikleri göz önünde bulundurularak, Kozmetik Yönetmeliğinin 12.Maddesi gereğince bitmiş üründe yapılan değerlendirme raporuna Güvenlik Değerlendirmesi Çalışması denir.

İthal edilen kozmetik ürünlerde ya da üretimi Türkiye'de yapılan ürünlerde Sağlık Bakanlığı tarafından Güvenlik Değerlendirmesi Çalışmasını içeren bir Ürün Bilgi Dosyası yapılan denetimlerde aranmaktadır. Sağlık Bakanlığı zaman zaman yapılan bildirim sonrasında Ürün Bilgi Dosyasının herhangi bir bileşenini özellikle de Güvenlik Değerlendirmesi Çalışmasını sorabilmektedir.

Hizmetlerimiz:

• Kozmetik Yönetmeliği Madde 12'ye göre Ürün Bilgi Dosyası hazırlama,

• Sağlık Bakanlığı 22.03.2012 tarihinde yayınladığı Kozmetik Ürünlerde Güvenlik Değerlendirmesi Kılavuzuna uygun Güvenlik Değerlendirmesi Çalışması hazırlama.

• Challenge test / koruyucu etkinlik testi; Güvenlik değerlendirmesi çalışmasının bir parçası olarak challenge test / koruyucu etkinlik testi yapma ve raporlama

Yukarı Çık