İletişim: +90-312-485 23 72 - +90-505-299 08 16info@zereda.com

Hava Aromatize Edici Ürün Bildirimleri

Hava Aromatize Edici Ürünler

Hava aromatize edici ürünler oda ve otolar için spreyler, kağıt plastik veya benzeri materyallere emdirilmiş, ortama hoş koku vermek ve ortamın kokusunu değiştirmek için üretilen ürünlerdir.
31 Ekim 2013 tarih ve 28807 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren tebliğ gereğince Hava Aromatize edici ürünlerin bildirimleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na yapılmaktadır.
Hava Aromatize Edici Ürünler Bildirim ve Evrak Takip İşlemleri
• Bildirim Formunun hazırlanması
• Yukarıda sözü geçen tebliğe uygun etiket hazırlanması
• Tehlikeli Maddeler ve Müstehzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğe uygun MSDS Ürün Güvenlik Bilgi Formlarının hazırlanması
• Bakanlık'tan kayıt numarası alınması
• Hava Aromatize Edici Ürünlere ait teknik dosya hazırlanması

> Hava Aromatize Edici Ürünlerin Üretimine, İthalatına, Piyasa Gözetimi Ve Denetimine Ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ

Yukarı Çık