İletişim: +90-312-485 23 72 - +90-505-299 08 16info@zereda.com

Biyosidal Ürünler

Biyosidal Ürünler Mevzuat Danışmanlık Hizmetleri

Biyosidal ürün: Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır hâlde satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, uzaklaştıran, zararsız kılan, yok eden aktif maddeleri ve mustahzarları

Biyosidal Ürün İle İlgili Danışmanlık Hizmetlerimiz
Geleneksel Bitkisel ürün İle İlgili Danışmanlık Hizmetlerimiz

- Biyosidal Ürün Yönetmeliğe uygun etiket hazırlanması
- Önbaşvuru formunun hazırlanması
- Güvenlik Bilgi Formu (GBF) hazırlanması (TSE sertifikalı ekip tarafından hazırlanmaktadır. Benim bunu yapma yetkim bulunmamaktadır.)
- Ruhsat/Tescil başvurusu için gerekli bilgilerin derlenmesi
- Mevzuata uygun ambalaj çalışmalarının yapılması
- Yenileme başvurularının yapılması

Yukarı Çık